Pilatesove cvičenie krásy

...

Joseph Hubertus Pilates (1880 – 1967), vytvoril systém telesných cvičení Contrology - vzťah medzi dýchaním a držaním tela. Objavil rozhodujúcu úlohu bránice, hlbokých svalov brucha , trupu a svalov panvového dna označovaných ako hlboký svalový stabilizačný systém. Práve táto skupina svalov je zodpovedná za stabilitu chrbtice, s ktorou úzko súvisí držanie tela, harmonický rozvoj postavy, efektivita a estetika pohybov.

Pilatesové cviky dokážu získať perfektnú stabilitu, harmonickú postavu a eleganciu pohybov.

PILATES techniky sú zamerané na:
• Formovanie postavy - ploché brucho, štíhle a pevné končatiny, štíhly driek a vyformovaný zadok
• Redukciu váhy
• Prevenciu osteoporózy
• Zlé držanie tela u detí a mladistvých
• Skoliózy
• Bolestivé stavy chrbtice
• Stavy po operáciách chrbtice a kĺbov
• Periférne obrny nervov

Cvičenia sú vykonávané v opretí, sede, klaku a stoji. Stupeň obtiaže je prispôsobený jednotlivo od fyzického potenciálu cvičiacej osoby. Cvičiť by sa malo optimálne 2x týždenne. Literatúra hovorí, že pri tomto cvičení sa budete cítiť rozdielne po 10. cvičeniach, po 20 cvičeniach si sám všimnete zmenu, a po 30-tich cvičeniach si všimnú zmenu aj iní.
Mnohé lekárske prehliadky vo svete doporučujú Pilatesovu metódu ako pokračovanie rehabilitácie pacientov.

Základným prvkom tejto metódy je uvedomenie si činnosti všetkých svalov pri akejkoľvek činnosti. Neznamená to len zvládnuť hodinu cvičenia, mieru záťaže jednotlivých cvikov, ale koncentráciu teľa a duše pri každej činnosti. Pilatesova metóda Vás nemôže opustiť opustením cvičiacej miestnosti. Musíte si byť stále vedomí čo a ako robíte. Kvalita cvičenia je vždy dôležitejšia ako jej kvantita.

...

Mnoho ľudí dýcha zle. Keď J. Pilates žiadal cvičiace osoby, aby dýchali hlboko, mal na mysli hrudné dýchanie a intenzívne prekysličenie celého organizmu.

Tento program pohybovej prevýchovy je navrhnutý tak, aby bol do aktívnej činnosti zapojený každý sval sústredeným spôsobom za pomoci dychovej kontroly. Dobré dýchacie techniky a telesná a duševná angažovanosť zanechajú klienta s pocitom harmónie, pohody a relaxácie.

Každé cvičenie je navrhnuté individuálne, aby mohla byť klientom venovaná individuálna starostlivosť podľa ich zvláštnych potrieb.

Cieleným naprogramovaním cvičení môžete dosiahnuť vyformovanú postavu, zníženie hmotnosti, harmonické a vzpriamené držanie tela a súčasne vylepšíte svoj zdravotný stav.

Touto technikou môžete obnoviť Vašu vitalitu a povzbudíte svoju myseľ.

Pilates techniky

Cvičenie pod vedením fyzioterapeuta vhodné v každom veku. Každé cvičenie je navrhnuté individuálne podľa klientových potrieb. Pilates techniky sú zamerané na formovanie postavy:

• ploché brucho
• štíhly driek
• pevné končatiny
• vyformovaný zadok
• redukciu váhy
• prevenciu osteoporózy
• vadné držanie tela u detí a mladistvých
• skoliózy
• bolesti svalov, kĺbov a chrbtice