...

Physiomat

Tréningový program pre všetky vekové a terapeutické skupiny, napríklad pre pacientov po úraze, infarkte, mozgovej príhode a pri bolestivých stavoch pohybového

• posilňovanie svalstva
• cvičenie psychomotorickej koordinácie
• cvičenie koncentrácie
• škola chrbta
• tréning na profylaxiu a terapiu degeneratívnych zmien
• cvičenie na prevenciu a podpornú terapiu osteopatie a osteoporózy, Parkinsonovej choroby, srdcovo-cievnych ochorení, sklerózy multiplex