HISTÓRIA

Už stáročia ľudia využívajú slnečné žiarenie a soľný kúpeľ ako prírodný liek. V prirodzených podmienkach sa balneofototerapia vykonáva pri Mŕtvom mori, v Modrej Lagúne na Islande, atď. Iniciátorom myšlienky napodobniť liečbu pri Mŕtvom mori, kde je najväčšia koncentrácia solí a intenzivné UV žiarenie, bol K. Schneider, ktorý analogické procedúry zaviedol v roku 1983 v hessenských kúpeľoch BadSalzschlirf. Pre výborné liečebné výsledky sa v roku 1992 pôvodný penzión rozšíril na dva liečebné domy s názvom TOMESA – Fachklinik.

TOMESA je akronymom z TotesMeerSalz /Soľ Mŕtveho mora/. Metóda TOMESA bola postupne úspešne vyskúšaná na klinike Charité v Berlíne, na Nemeckej klinike pre diagnostiku vo Wiesbadene a v roku 1995 vykonávaná v 13 dermatologických ambulanciách v Nemecku. Postupne sa metóda TOMESA rozšírila do Talianska, Českej republiky a na Slovensko.