...

FYZIATRICKO-REHABILITAČNÁ AMBULANCIA

Fyziatricko rehabilitačná ambulancia poskytuje komplexnú a cielenú rehabilitáciu, ktorá využíva všetky náročné metodiky vrátane najnovších odborných referencií, ako aj poznatky psychológie a iných odborov. Lekárom fyziatricko – rehabilitačnej ambulancie je MUDr. Marta Straková.

Komplexné a kontrolné rehabilitačné vyšetrenie chrbtice, svalov a kĺbov:

- po úraze /náraz, natrhnutie mäkkých tkanív, výron v kĺbe, vonkajšie poranenia/
- po zhojení zlomeniny po operácii / napr. meniskus/
- po “zablokovaní sa“ pri hematome /opuch, napr. výpotok v kolene/
- pri bolestiach chrbtice /krčnej, krížovej, atď./
- kĺbov /kolennný, bederný, a iné/
- a svalov

Manipulačný výkon

cielený, nárazový - špecializovaný liečebný výkon s cieľom upraviť funkčnú poruchu na jednom segmente v oblasti chrbtice alebo na jednom periférnom kĺbe

Obstrekové techniky

v oblasti chrbtice a periférnych kĺbov napr. punkcia hematomu a instiláciaMesocainu a kombinácie iného liečiva

Mäkké a mobilizačné techniky

ručné ošetrenie chrbtice, mäkkých tkanív a kĺbov pred nárazovou technikou

- PIR - postizometrická relaxácia /uvoľnenie skráteného, preťaženého svalu/
- AGR techniky - antigravitačná relaxácia
- uvoľňovanie fascií
- pozizometrická relaxácia
- release
- antigravitačné cvičenia
- recipročná inhibícia
- ručné trakcie
- hlboký stabilizačný systém
- odstraňovanie triger a tender pointov
- mobilizácia do segmentu
- mobilizácia kĺbov

Akupunktúra

Akupunktúra je jedna z foriem reflexnej terapie s protibolestivým účinkom, zlepšuje periférne poruchy pohyblivosti s účinkom na vegetatívne reakcie. Veľmi využívaná pri bolestiach hlavy a krčnej chrbtice.

Cenník na stiahnutie